BELANGRIJKE INFO

Covid Safe Ticket nodig tijdens onze voorstellingen!

Gezien de extra maatregelen, aangekondigd door het Overlegcomité, werd beslist om het Covid Safe Ticket te verplichten voor iedereen die de voorstelling “Gevaarlijk Snoepgoed” wenst bij te wonen.

Concreet gaat dit dus om volgende data :

  • vrijdag 19 november 2021
  • zaterdag 20 november 2021
  • zondag 21 november 2021
  • woensdag 24 november 2021
  • vrijdag 26 november 2021
  • zaterdag 27 november 2021

Deze maatregel komt er om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan en een zo veilig mogelijke omgeving te creëren voor alle bezoekers en medewerkers van onze vereniging.

Hoe werkt het Covid Safe Ticket?
Om toegang te krijgen tot het OC De Leege Platse te Beselare, vragen we om een geldig Covid Safe Ticket te tonen in combinatie met je identiteitskaart.

Om je persoonlijke COVID-certificaat te verkrijgen, installeer je eenvoudigweg de CovidSafeBE-app. Je kan meer informatie terugvinden op https://covidsafe.be/nl/

Ik heb geen Covid Safe Ticket. Wat nu?
Ook als je niet gevaccineerd bent, kan je gebruik maken van het COVID-certificaat door aan te tonen dat je recent een PCR test onderging waarvan het resultaat negatief was. Je kan meer informatie terugvinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/

Zondag 31 oktober is er kaartenverkoop in OC De Leege Platse te Beselare vanaf 10u00 tot 11u30. Kaarten kosten 8 euro per stuk en zijn genummerd.
Een mondmasker dragen tijdens uw bezoek aan onze kaartenverkoop is verplicht! In tegenstelling tot voorgaande jaren zal u op de kaartenverkoop gevraagd worden om enkele persoonlijke gegevens na te laten. Dit om u, bij wijzigende maatregelen, passend te kunnen informeren.

Vanaf vrijdag 05 november kunnen kaarten besteld worden via onze website https://www.vreugdenaarbeid.be .

Tot slot,
Ben je ziek op de dag van een voorstelling? Blijf thuis.
Heb je reeds een ticket gekocht? We betalen je de ticketprijs integraal terug.